BALKAN TURLARINDA ŞOK FİYAT 399€!!

BALKAN TURLARINDA ŞOK FİYAT 399€!!
Ankara çıkışlı Balkanlar Turu

22 Kasım 2014 Cumartesi

Kerkenez harabeleri (keykavus kalesi) pteria

KERKENEZ HARABELERİ (KEYKAVUS KALESİ) KAYIP ŞEHİR PTERİA
       
        Sorgun ilçesine 13 km., Yozgat'a 50 km. mesafededir. Şahmuratlı Köyü ve  İdrisli Köyü  sınırları içerisinde bulunan Kerkenes Harabeleri Şahmuratlı Köyüne 5 km uzaklıktadır.  Harabeler çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Harabeleri çepeçevre saran sur kalıntıları yerinde durmaktadır. Hafif eğimli arazi üzerinde tam orta yerde Sülüklü Göl (Büyük Göl) olarak anılan yerde yaklaşık çapı 20 m. olan su birikintileri bulunmaktadır. Buna benzer Kızlar ve Atlar gölleri de bulunmaktadır. Araziyi saran sur kalıntıları batıda yaklaşık 4 m'lik bir boşluk bırakmaktadır ki burasının sur kapısı olabileceği tahmin edilmektedir. Kiremitlik olarak anılan yerde çok çeşitli kiremit parçaları, çanak parçaları ve kül yığını bulunmaktadır. Harabeleri tamamen gün ışığına çıkarma çalışmaları devam etmektedir
Halen Antik şehrin bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları DR. Geoffrey SUMMERS başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmektedir.

    Kerkenes Dağında Frigce yazıt parçaları bulundu.
        Kerkenez Harabeleri Kazılarında çıkartılan Fildişi Kemer (Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir)

        
        Kerkenes dağı antik kentinde ilk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlamış, 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüşmüş ve 2001 yılından bugüne kadar  kazı ve araştırmalar devam etmektedir. Şehrin demir çağında M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin yıkılmadan önce büyük ölçüde Frigleştiğini göstermektedir. Kentin yaklaşık 7 km. olan sur duvarları 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır.

        Antik kaynaklarda Pteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 547 yılında Persler tarafından kent zaptedilmiş halkı esir alınarak kent yakılmış ve surları yıkılmıştır. Yerleşim alanı kamu yapıları ve sivil yapı adaları ile gelişmiş bir su toplama ve kullanma sistemi içermektedir. Kazı ekibi jeomanyetik yüzey araştırması, direnç yöntemi ile yüzey araştırması, coğrafi bilgilendirme sistemi (GPS) çalışmalarının bir kısmını tamamlamış, bir kısmı da devam etmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Antik kent yakılıp yağmalandığı için nitelikli kültür varlıklarına nadir olarak rastlanmaktadır. 2004 yılı kazı ve araştırmaları 32 kişilik bir ekiple yapılmıştır. Ekip saray yapı grubu girişinde kazı çalışması yapmış avlu döşemelerini ortaya çıkarmıştır. 2004 yılı sonuçlarından biri de kentin yıkılışından 1000 yıl sonra Bizans döneminde bile kaçak kazı ve talana uğradığını ispat eden bir Bizans sikkesinin bulunması olmuştur.

       Tahminler ve elde edilen bazı verilere göre M.Ö. 3-2. yüzyıllara ait bazı Galat mezarları da Bizans döneminde soyulmuş ve değerli parçalar yağma edilmiştir. Kentin önemli özelliklerinden biri de çabuk bozulabilen kumtaşı denilen bir çeşit taşın mimari, heykeltıraş ve yazıtlarda çok sık kullanılmış olmasıdır. 
        KERKENESTE GÜNEŞ TUTULMASI VE BARIŞ
        Güneş tutulması tarih boyunca değişik inançlara sebep olmuştur. Bunlardan bilinen ilk olay Lidlerle Persler arasında meydana gelen bir savaşta yaşanır.

        Milattan Önce 500 yıllarında Lidlerle Persler Karadeniz civarında savaşa tutuşurlar. Bu savaş birkaç yıl sürer ki, bir Güneş tutulmasına kadar. Bir anda her taraf karanlığa bürünür. Yıldızlar gökyüzünde belirir. Savaşan iki orduyu korku sarar. Savaşı bırakırlar. Güneşin bu şekilde tutulmasını Tanrıyı kızdırmalarına bağlarlar. Barış yaparlar.

       Sonuç olarak; Orta Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Kerkenes Dağı Şehrindeki kazı ve araştırmalar bölgemizin tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunmaya devam edecektir.

En uygun Oteller - %50ye Varan İndirim!!!

2018 ERKEN REZERVASYONU KAÇIRMAYIN

İlginizi çekebilir...

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

bizi takip edin...

ilginizi çekebilir